3a

Het masker van de stad

  Bijna alle gemeenten in Nederland zijn bekend met het verschijnsel: braakliggende terreinen waar voorziene ontwikkelingen qua …

U24H Braakliggend_terrein_titel

Grondbezit: lees meer >

Samen hebben de gemeentes 10.000 hectare grond in bezit, dat is meer dan 7000 voetbalvelden terwijl we …

olifantengras titel

Invulling braakliggende terreinen

Steeds vaker horen we bij Urban24hub verhalen over ‘Olifantengras’. Een product dat je op bijna elk terrein …

Urban24hub Uit je eigen stad

Uit je eigen stad

Het grootste stadslandbouwbedrijf met restaurant heeft zijn deuren geopend. Midden in de Merwehaven in Rotterdam-West kun je …