Visie

Elkaar motiveren gezamenlijk bij te dragen aan het broedproces als integrale bron van vernieuwing! Samen doen is de kern van onze visie.

Tijdelijkheid als permanente strategie voor gebiedsontwikkeling en herstructurering. Het loslaten van eindbeelden en werken aan groeimodellen. 

Het is belangrijk om haalbare projecten te realiseren. Hierbij gaan we niet uit van standaard financieringsmodellen en gaan de dialoog aan voor nieuwe mogelijkheden.

Stedenbouw als zoektocht voor breed een gedragen ruimtelijk perspectief dat voortvloeit uit heldere analyses, ontwerpend onderzoek en ruimtelijk inzicht.

Op betere tijden wachtende, niet gebruikte, braakliggende (bouw)terreinen en gebouwen kunnen veel beter benut worden. Niet gebruiken betekent je kop in het zand steken!