Verticale agrarische broedplek

Druk op grond en ruimte neemt toe, de helft van de mensen woont in de stad en het landschap dreigt verzwolgen te worden. De behoefte groeit voor leefbare structuren voor de stad, met daarin herkenbaar en lokaal geproduceerd voedsel. De stad moet vergroenen en verdichten tegelijk, hoe doe je dat en wat zij hiervoor goede concepten?

Den Haag is al lange tijd bezig met Stadslandbouw, in 2009 en 2010 was er bij STROOM al een grote expositie over voedsel in de stad en de mogelijkheden daarvoor. “foodprint” gaf een rondleiding door de culinaire stad Den Haag en lanceerde verschillende concepten zoals Pig City van MVRDV. 

Wederom bruist het op dit moment in Den Haag met concepten voor stadslandbouw. Het gebouw De Schilde aan de Fruitweg tussen Laak, Den Haag Zuidwest en Transvaal wordt op dit moment herontwikkeld als multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw. De 4e en 5e verdieping van het gebouw zal op innovatieve wijze ingezet worden om lokaal voedsel te verbouwen. Een verticale agrarische broedplek.

Ondernemers krijgen met Stadslandbouw Den Haag een geweldige kans om nieuwe innovatieve plannen te realiseren. Een plan waarbij de link wordt hersteld tussen (lokale) voedselvoorziening en collectief wordt gezocht naar het duurzaam ontwikkelen van leegstand. Het is een feit dat ongeveer 11 procent van de kantoren in Den Haag leeg staat en dat hiermee iets moet gebeuren. Innovatie is hiervoor een van de belangrijke thema’s, hoe krijg je op de 4e en 5e verdieping een rendabel agrarisch bedrijf?

Dit project zal als eerste initiator nauwlettend in de gaten worden gehouden en hopelijk worden uitgebreid tot een synergie over de gehele stad. Hiervoor zet de Gemeente Den Haag professionals in om uw project verder te helpen. Dit wordt georganiseerd op 6 en 26 september. Vervolgens kunt u tot 24 oktober businesscases indienen en op basis daarvan wordt het beste plan voor stadslandbouw in De Schilde bekend gemaakt.

Nieuwsgierig zijn we naar het meest reële, innovatieve en creatieve project dat van Den Haag de groenste stad gaat maken. Om op de hoogte gehouden te worden kijk op stadslandbouw den haag of regelmatig op onze website.

Foto’s zijn eigendom van: www.stadslandbouwdenhaag.nl

 

Leave a Reply