International Competitie Tallinn: Recycling Socialism

Urban24hub heeft zojuist een internationale competitie afgerond in Tallinn, Recycling Socialism, hier een korte introductie van onze visie. Auteurs: Koen Hezemans(NL), Kadi Markna(EST), Francesca Becchi(IT), Cristina Labianca (IT). 

De gemaakte wereld van Väike-Õismäe is gebaseerd op een heldere visie, namelijk gelijkwaardigheid voor iedereen. Iedereen zal in zijn buurt kunnen genieten van dezelfde kwaliteiten, natuur, familie, sociale cohesie en grootse openbare ruimte. Väike-Õismäe is een buitengewoon voorbeeld hoe deze (socialistische) gedachte is vormgegeven in een kwalitatieve en betaalbare woonomgeving. Sociale woningbouw die gewild was in alle lagen van de samenleving, een parel in beeldvorm en in realiteit.

Op dit moment staat Väike-Õismäe er totaal anders voor dan in de jaren ’70. Trots en sociale cohesie heeft plaats gemaakt voor verloedering en achterstand, de gedachte van sociale woningbouw is langzaam afgebladderd. Het gebied is in verval geraakt en is visueel arm, heeft een eenzijdig aanbod van woningen en de openbare ruimte verkeerd in buitengewone slechte staat.

De tijd heeft stil gestaan in Väike-Õismäe, het is tijd om het roer om te gooien. Het is tijd om samen dit gebied aan te pakken met de nadruk op samen! Socialisme is tenslotte een politieke benaming voor gelijkwaardig samen werken aan wonen, werken en vrije tijd.

Verantwoordelijkheid

De core business van de gemeente is de openbare ruimte, het investeren in het welzijn van haar inwoners alleen in het gebied is 90% onbebouwd waarvan +/- 55% (zonder scholen) in handen van de gemeente is, een hels karwei om dit kwalitatief aan te harken. Daarnaast spelen demografische en economische veranderingen een ingewikkelde rol in de toekomst van gemeentes. Kunnen we de verantwoordelijkheid samen met verschillende partijen aanpakken? In onze visie gebruiken we verschillende stappen om tot deze verantwoording te komen en stellen een gebouw beschikbaar als ontmoetingscentrum tussen deze partijen. Zo denken wij dat in plaats van een enkele gemeente die 534.500m2 onderhoud je dit ook kan onderverdelen tussen 27.172 inwoners, dat komt op 20m2 waar activiteiten op kunnen plaats vinden.

Social Urbanism

Het is noodzakelijk dat de gemeente bewust wordt van het feit dat het belangrijkste element al aanwezig is en dat de mensen bewust worden dat zij dit element zijn. Je haalt namelijk bij recyclen de laatste overgebleven kracht uit een product om het opnieuw leven in te blazen, in ons geval is dat dus ‘the housing machine’ met haar inwoners. Deze mensen bewonen het gebied namelijk en met de juiste sturing van de gemeente kunnen ze zichzelf ook organiseren en weet de gemeente beter hoe ze kunnen investeren. Vanuit het centrum proberen we kleinschalig mensen actief deel te laten nemen in hun omgeving, scholen, tuinen maar ook grotere renovatie projecten, danwel publiek als particulier. 

Nieuwe tandwielen

Een gezonde stad begint dus met gezonde inwoners, publieke ruimte en ontsnappingsroutes. Een stad waar burger en overheid samen kansen aanpakken en elkaar kansen gunnen creëert namelijk ook meer interesse voor andere investeerders. We moeten dus denken aan een tandwiel die deze ideeën kan aandraaien en kan verzamelen, een voordurend draaiend tandwiel voor creativiteit en bewuste acties, top-down en bottom-up. Daarnaast heeft het gebied een route nodig die deze ideeën kan verbinden en het gebied een nieuwe visuele lijn geeft een groene lijn die naar het meer of naar het strand en centrum gaat. Energie in het gebied komt van binnenuit. 

 

 

Leave a Reply