CCC Groningen

Doel van deze strategie is tevens om in de Noordzeeregio te komen tot een concurrerende en innovatiegedreven kenniseconomie. Ten behoeve van de stedelijke en regionale economie, en in lijn met de doelen van de Lissabon agenda 2000. "Creative City Challenge" is gericht op transnationale samenwerking. De projectpartnerskomen uit 10 steden en zes verschillende landen. De partners zijn organisaties van of gelieerd aan overheid, academia, en bedrijfsleven. De samenwerking berust op intensieve uitwisseling tussen projectpartners en partnersteden, en ook stakeholders uit alle gebieden van de creatieve Doelstellingen van project CCC    
  1. Creativiteit en innovatie in de Noordzeeregio te brengen, zodat het creatieve en innovatieve potentieel van de deelnemende steden - vertegenwoordigd door handel, instituten voor economische ontwikkeling, onderwijsinstellingen en lokale regeringen - vrijkomt en de resultaten in de regio verspreid worden;
  2. Grensoverschrijdende maatregelen voor creativiteit en innovatie aan te moedigen, als hulpmiddel voor territoriale integratie en het bereiken van de doelstellingen, die in Lissabon en Gothenburg vooropgesteld werden. Men wil dit bereiken door de toename van duurzaamheid en concurrentievermogen van de Noordzeeregio, de toepassing van gemengde leeraanzetten bij e-learning, studies en gelijkschakeling van prestaties, om concrete resultaten te bereiken die aan de lokale en regionale strategieën toegevoegd kunnen worden;
  3. Door een reeks pilootprojecten die regeringen, onderwijsinstellingen en privé-ondernemingen met elkaar koppelen, een bijdrage te leveren voor een sterk programma voor de grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen, materialen en beproefde methodes voor creativiteit en innovatie.
Van bijzonder belang zal de nadruk zijn, die op de ondersteuning voor creativiteit en innovatie in de deelnemende steden gelegd werd.

Leave a Reply

Details