Uit je eigen stad

Het grootste stadslandbouwbedrijf met restaurant heeft zijn deuren geopend. Midden in de Merwehaven in Rotterdam-West kun je vanaf afgelopen weekend (h)eerlijk voedsel kopen.

De stadsboerderij is een initiatief van stichting ‘Uit je eigen stad’. “Zaaien, kweken en telen op plekken waar niemand het verwacht: kantoren, braakliggende terreinen en daken is het idee. Alles zelf verbouwen en verkopen in een aangesloten winkel en serveren in het restaurant. Het initiatief wil de hele keten in eigen handen houden en een rendabel bedrijf neerzetten. Zo hebben ze goede contacten met boeren uit de omgeving zodat alle producten, zelfs als ze het zelf niet kunnen verbouwen toch verkocht kan worden.

Gezond, lokaal en lekker eten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een terrein dat anders leeg staat. Op deze manier krijgt de stad er een nieuw cultureel centrum bij met passie voor voedsel. De kwaliteit van deze initiatieven is dat een anders braakliggend terrein economisch voordeliger wordt en de wijk een ontmoetingscentrum krijgt. Nu is het alleen wachten op andere steden in Nederland waar hoogstwaarschijnlijk ook boerderijen worden gerealiseerd, er staat tenslotte genoeg leeg.

Leave a Reply