Welkom in de gevangenis

 

Stel je het leven voor in een ring van cellen, die om een centrale uitkijktoren staan. Je weet niet of je wordt bekeken ja of nee. Dit onrealistische beeld is werkelijkheid geworden toen Gerardo Machado aan de macht kwam op het Cubaanse ‘Isla de la Juventud’ en de Presidio Modelo liet bouwen. Nu is de gevangenisfunctie er niet meer, en doet het gebouw dienst als museum.

Het concept dat je niet weet of je wordt bekeken ja of nee, blijft geen prettige gedachte. Maar het was blijkbaar wel een goede gevangenis, op de piek zaten er meer dan 8.000 politieke gevangenen, waaronder Fidel Castro. Dat je naar de gevangenis moet, is in 99% van de gevallen je eigen schuld maar het idee dat je zo moet leven is toch niet prettig.

Er zijn veel gevangenissen die volgens dit principe opgesteld, een cirkel met in het midden een open ruimte, maar de gevangenis op dit eiland is misschien wel 1 van de meest heftige uitvoeringen.

Een gevangenis die ook dit principe hanteert maar dan met een iets fijnere uitvoering is de Koepelgevangenis in Breda. Deze gevangenis staat op dit moment leeg en de gemeente heeft hierom een prijsvraag uitgeschreven om ideeën op te doen om de gevangenis een nieuwe invulling te kunnen geven. Het gehele complex bestaat uit een poort, een losstaand kerkgebouw, justitiegebouwen met de voormalige rechtbank en het voormalige huis van bewaring, en de koepelgevangenis zelf. De koepelgevangenis staat tegenover het Florijn College, een ROC school. Een stukje verder staat de NHTV internationale hogeschool en als je 5 minuten terug loopt sta je in het centrum van de stad.

De gemeente Breda gaat nu meewerken aan het idee om 400 asielzoekers op te vangen. Maar dan niet in de gevangenis zelf maar in de naastgelegen nieuwbouw en voormalige vrouwengevangenis die er huisde. Deze huisvesting zal een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar beslaan. Dit omdat de stroom vluchtelingen is toegenomen en Breda als 9e grote stad van Nederland ook een maatschappelijke verantwoording af wil leggen.

“Een omgebouwde gevangenis is een goede plek om asielzoekers op te vangen. Als je de dikke deuren, tralies en het prikkeldraad weg haalt, heb je een goed gebouw om groepen mensen op te vangen.”

Aldus Jan Willem Anholts van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

In een penitentiaire inrichting is het tevens praktisch huisvesten omdat diverse voorzieningen al aanwezig zijn, zoals woongebouwen, sportvelden en parkeervoorzieningen. Door leegstaande gebouwen van de Rijksgebouwendienst te gebruiken, wordt efficiënt omgegaan met middelen van de Rijksoverheid. Ook past de opvang binnen de bestaande bestemming.

De wens om asielzoekers op te vangen in de oude gevangenis heeft volgens de gemeente geleid tot veel zorgen in de binnenstad. Op basis van uitkomsten van een informatiebijeenkomst en een gemeenteraadsvergadering wil Breda daarom nadere afspraken maken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. (COA)

Nu rest alleen de vraag wat er, in combinatie met dit nieuwe gegeven, voor functie kan komen in de Koepelgevangenis zelf.

Leave a Reply