IMG_6696

Invloed van de omgeving: lees meer >

Onze omgeving heeft invloed op ons. Die prikkelt creativiteit of wekt verveling op. Braakliggende terreinen en aftandse …

u24h interview DvdH

Grootschalige gebiedsontwikkeling voorlopig buiten beeld

De laatste decennia zijn we onzorgvuldig met onze ruimte omgegaan in Nederland: analyses werden langzaam vervangen door …

Birdview Seoul

Inspiratie vanuit het buitenland

In Nederland gaan we langzaam naar een flexibeler planningssysteem, hiervoor worden interessante onderzoeken gedaan in binnen uit …